HANALI, elfská bohyňa
krásy a lásky, je stelesnením
mojej vášne pre estetiku.

Verím, že bez krásy a lásky,
by život nemal význam.

Vytváram špecifické kvetinové
posolstvo spájaním netradičných
materiálov, farieb a tvarov.

Jaroslava Bašistová
Floral Designer
0905 66 58 98

Pripravím pre vás osobité
kvetinové aranžmány,
pre konkrétnu osobu, miesto
alebo príležitosť.